header
header

Okręgowa stacja kontroli pojazdów GA/001

TOS Gdynia Sp. z o.o.

Gdynia, ul. Hutnicza 7b

header    58 623 15 11    58 623 41 33

Pon-Pt: 7:00 - 21:00    Sob: 7:00 - 14:00

O firmie Oferta Cennik Informacje Dane osobowe Dojazd

Informacje


Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Uprzejmie informujemy, iż na naszej Stacji Kontroli Pojazdów nie ma konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu badania technicznego.

UWAGA: Prosimy o zabranie ze sobą dowodu rejestracyjnego - jest on konieczny do przeprowadzenia badania technicznego!


Badanie technicznege pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy potrzebne są oryginały lub kopie zagranicznego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli zgłaszacie Państwo pojazd do rejestracji przed wizytą na stacji diagnostycznej prosimy nie zapomnieć o wykonaniu dodatkowych kopii przed ewentualnym pozostawieniem dokumentów w urzędzie. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność przetłumaczenia tego dokumentu.

UWAGA: Do badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy nie są wymagane tablice rejestracyjne!


Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu.

Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem podlegającym dozorowi technicznemu przeprowadza się po przedstawieniu protokołu oraz aktualnej decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego - prosimy nie zapomnieć zabrać tych dokumentów.


Badanie techniczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (LPG, CNG).

Badanie techniczne pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (LPG, CNG) przeprowadza się po przedstawieniu aktualnej decyzji dopuszczającej do eksploatacji zbiornik na gaz, wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dokument należy okazać przy każdym badaniu.


Badanie techniczne pojazdu po zmianach.

Jeżeli posiadacie Państwo świadectwo homologacji, poprzedni zagraniczny dowód rejestracyjny lub kopię pierwszego badania technicznego pojazdu sprowadzonego z zagranicy to prosimy zabrać je ze sobą. Przy zmianie rodzaju pojazdu konieczne jest oświadczenie o dokonaniu zmian zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wystawione przez uprawnionego przedsiębiorcę (np. serwis producenta, warsztat samochodowy). W zależności od zakresu zmian konieczne mogą być również inne dokumenty - informacja w biurze stacji kontroli pojazdów.


Duplikat zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.

Duplikat zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym wydaje się wyłącznie na wniosek właściciela pojazdu - w przypadku, gdy użytkownikiem nie jest jego właściciel, należy przedstawić wniosek o wydanie duplikatu podpisany przez właściciela pojazdu (np. bank, leasing lub firmę, na którą zarejestrowany jest pojazd). Pobierz wzór wniosku o wydanie duplikatu.


Oświadczenie do odczytu wskazań drogomierza - pobierz wniosek.


Opinie rzeczoznawcy samochodowego.

Opinie rzeczoznawcy samochodowego - na stacji istnieje możliwość zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, wykonania oceny technicznej, wyceny pojazdu itp. W celu umówienia się z rzeczoznawcą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

header
header